Algemene voorwaarden

Artikel 1
De op de website vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders wordt vermeld.

Artikel 2
Na ontvangst van de order krijg je per e-mail een bevestiging van je bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven, wordt de bestelling binnen 3 werkdagen verzonden. Indien het bestelde niet binnen deze tijd bezorgd kan worden neem ik contact met je op via e-mail.

Artikel 3
Kunst & Kleding staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen.

Artikel 4
Kunst & Kleding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Kunst & Kleding en transportstagnatie.

Artikel 5
Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Kunst & Kleding worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

Artikel 6
Kunst & Kleding geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door. Wij gebruiken klantgegevens alleen ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

Artikel 7
Bestellingen welke buiten schuld van Kunst & Kleding tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Dit geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Kunst & Kleding.

Artikel 8
Indien Kunst & Kleding de bestelling retour ontvangt omdat je de verzendgegevens niet juist hebt ingevuld, dan is Kunst & Kleding hier niet verantwoordelijk voor en zullen de verzendkosten niet worden vergoed. Als je de bestelling alsnog wilt ontvangen dien je opnieuw de verzendkosten te voldoen.

Retourbeleid / Herroepingsrecht
Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over de producten die je bij Kunst & Kleding bestelt. We doen daarom niet moeilijk over een redelijke bedenktijd. Je hebt bij ons 14 dagen de tijd om te beslissen over je aankoop. Binnen deze 14 dagen mag je de bestelling ruilen en retourneren. Voor het ruilen en retourneren hanteren wij de volgende regels:

  • Je neemt z.s.m. na ontvangst, uiterlijk binnen 14 dagen, contact met ons op.
  • Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk ongebruikt te zijn zonder zichtbare gebruikerssporen.
  • Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk in complete en onbeschadigde verpakking retour worden gezonden.
  • Alle eventuele bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen aanwezig te zijn.
Kortom, het product moet in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze ontvangen is. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.

Kunst & Kleding is gevestigd te Bad Nieuweschans en ingeschreven bij de KvK onder nummer 01091066.

LinkedIn

 

 Volg Kunst & Kleding op FB